Archiv für die Kategorie „Kobieta z przeszłości“

Od średniowiecza kobieta stała na drugim miejscu. Przykładem są prośby małżonków do Boga o synów. Prowadzenie gospodarstwa było główną umiejętnością kobiet. Skupienie na tej roli było widoczne w sposobie wychowywania córek. Stało się naturalne umiejętności przędzenia, szycia, rękodzieła.

“Lepiej, abyś nie umiała pisać, niż abyś nie umiała lub nie lubiła cerować”  fragemnt listu Niny Łuszczewskiej

Rozwój cywilizacji i wynik zmian społeczno-politycznych zmienił role kobiety. Ruch kobiet o emancypację zapoczątkowany został między innymi dzięki roli rewolucji francuskiej z 1789 roku i walkach o niepodległość w Ameryce Północnej. Ruch kobiecy rozwinął się w drugiej połowie XIX wieku.

“dopuszczenie kobiet do studiów wyższych – równa płaca – zrównanie praw małżonków”

Kobiety szeroką ławą weszły do licznych zawodów, a niektóre nawet zdominowały. Przykładami mogą być służba zdrowia, wymiar sprawiedliwości, oświata. Kobiety stały się równorzędnym partnerem w życiu rodzinnym, zawodowym, towarzyskim. Kobiety opanowały liczne zawody, stały się konkurentami mężczyzn. Niestety stanowiska te znajdują się na  niższym i rzadziej już średnim szczeblu drabiny zawodowej. To równorzędny partner dla meżczyzn. Kobieta jest jednak kobietą i chętnie widziałaby wśród kolegów z pracy dżentelmenów.

Są jednak dziedziny w których ruch emancypacyjny kobiet nadal jest dyskryminowany. Dotyczy to między innymi oceny moralnej niektórych czynów. Można tu przytoczyć przykład, kiedy kobieta nadużywa alkoholu jest surowiej oceniana przez opinię publiczną niż mężczyzna. Sprawa dotyczy również płaszczyzny seksualnej jak i palenie tytoniu, bo kiedy mężczyzna pali na ulicy nie zwroci to nadmiernej uwagi nikogo, lecz kiedy kobieta idzie z papierosem w ustach prowdzi to powrzechne niezbyt pochlebne komentarze.

Podstawowa komórka społeczna jaką jest rodzina

Małżeństwo to równe prawa i obowiązki. Chyba, że obopulna zgoda na podział obowiązków jest ustalona przez obojga partnerów. Ustalenia mogą dotyczyć spraw finansowych jak zdobycie środków na utrzymanie rodziny, i na obowiązkach domowych. Zwiększony zakres obowiązków matki, żony w nowoczesnej rodzinie pociąga za sobą rozszerzenie obowiązków męża.

Savoir vivre

Przyznanie pierwszeństwa

Na ulicy -

mężczyzna ma partnerkę po swej prawej stronie wynika to z faktu, iż mężczyzna ma silniejszą prawą rękę i paradoksalnie ochroni nią kobietę. Jeśli idą trzy osoby, to niezależnie od płci miejsce zaszczytne jest niewątpliwie w środku. Oto przykłady: mężczyzna-kobieta-meżczyzna. Męzczyzna w środku, starsza kobieta z prawej, młodsza z lewej.

Transport -

do pociągu, autobusu, tranwaju kobieta wchodzi pierwsza, a mężczyzna jej pomaga. Przy wysiadaniu jest odwrotnie, mężczyzna toruje drogę kobiecie i pomaga jej wysiąść.

Schody -

Wchodząc po schodach z kobietą, mężczyzna idze tuż za nią, a schodząc na dół – przed nią, chroniąc ją przed ewentualnym poślizgiem lub upadkiem.

Restauracja -

Wchodząc dojakiegokolwiek pomieszczenia mężczyzna otwiera drzwi kobiecie i puszcza ją przodem. Pomaga partnerce zdjąć płaszcz, oddaje do szatni. Meżczyzna wchodząc na salę idzie przodem, prowadząc za sobą kobietę do stolika. Jeśli jednak to kelner prowadzi do stolika, kobieta idzie tuż za nim, a partner za nimi. Przy opuszczeniu lokalu kobieta wstaje i pierwsza wychodzi.

Taniec -

Taniec to ważny element życia społecznego, rozluźniający relację i opiewający w radość i spontaniczność. Uprzednio, chcąc zaprosić kobietę do tańca,mężczyzna zwracał się do męża lub towarzyszącego jej pana, następnie kłaniał się uprzejmie kobiecie. Po skończonym tańcu dziękował partnerce oraz mężowi.

mamo to ja